มังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลาประชาสัมพันธ์ <ดูทั้งหมด>

กทม.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร   (29 มี.ค.62) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบ จัดทำแบบรายละเอียด รายการ ประมาณราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และคณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชนในพื้นที่ตามแนวโครงการก่อสร้างอุโมงค์ เข้าร่วมงานสัมมนา ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 โรงแรมเคยูโฮม  (KU HOME) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 109 ตร.กม. รวมพื้นที่ 5 เขต  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มจากคลองบางบัวลอดใต้คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ไปออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองซุง ใกล้สะพานพระราม 7  เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกมีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำแมังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลาราบ การระบายน้ำส่วนใหญ่จะอาศัยการระบายน้ำลงคลองสายหลัก ก่อนที่จะระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถ้าระดัมังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลา้ำในคลองสายหลักมีระดับสูง จะทำให้การระบายน้ำโดยวิธีแรงโน้มถ่วงหรือด้วยเครื่องสูมังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลา้ำออกสู่คลองสายหลักเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เกิดปัญหาด้านการจราจร ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนหลักของระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากมังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลา จึงมีความจำเป็นต้องมีอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อที่จะใช้ในการรับและนำน้ำจากพื้นที่ไประบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้โดยเร็ว ซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ในโครงการอุโมงค์นี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร รวม 5 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ และจตุจักร แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนและบริเวณสถานที่สำคัญ ในพื้นที่ 5 เขต เพื่อให้สอดคล้องกัมังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลาโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรฯ นี้จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่ ได้แก่ 
- เขตดอนเมือง : สนามบินดอนเมือง ถนนสรงประภา ถนนเชิดวุฒากาศ ถนนประชาอุทิศ ถนนโกสุมรวมใจ ถนนช่างอากาศอุทิศ  ถนนวัดเวฬุวนาราม
- เขตหลักสี่ : ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณหน้าศูนย์ราชการ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- เขตสายไหม : ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 (ชุมชนวัดเกาะ) ถนนธูปะเตมีย์
- เขตบางเขน : วงเวียนหลักสี่ หมู่มังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลาอัมรินทร์ หมู่มังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลาเธียรสวน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- เขตจตุจักร : ถนนเทศบาลสงเคราะห์ วัดเสมียนนารี แยกเกษตร หมู่มังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลาประชานิเวศน์ 1 หมู่มังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลาสินพัฒนา 

 สถานีสูบ 60 ลบ.ม./ วินาที  อุโมงค์ ยาว 13.5 กิโลเมตร
      มีสถานีสูมังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลา้ำตอนปลายอุโมงค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณปากคลองซุงกำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมอาคารรัมังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลา้ำ จำนวน 4 แห่ง  อุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.70 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 13.5 กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาดำเนินการ  ระยะเวลาดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2563-2569 ซึ่งแบ่งออกเป็นระยะเวลาการก่อสร้าง 48 เดือน และระยะเวลาจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง 72 เดือน  ทั้งนี้สำนักการระบายน้ำได้ว่าจ้างมังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลา ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด มังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลา เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด และมังกรทอง | สมัครฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมส์ยิงปลา โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการออกแบบ จัดทำแบบรายละเอียด รายการ ประมาณราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ในครั้งนี้

ปรับปรุงวันที่ : 29 มีนาคม 2562CommentShare